POSI-JOIST™ STROPY

Nosníky Posi-Joist™ jsou tvořené dřevěnými pásnicemi a ocelovými diagonálami Posi-Strut®. Díky spojení lehkosti dřeva a pevnosti oceli můžete překlenout mnohem větší rozpětí, než s ostatními nosníky na bázi dřeva při dodržení standardní osové vzdálenosti 400 – 625 mm.

Stropní konstrukce z těchto prvků je lehká a umožňuje montáž bez použití těžké mechanizace.

Systém Posi-Joist™ dává velkou volnost v provádění instalací TZB. Tyto rozvody lze provádět i v příčném směru uložení nosníků bez požadavků na doplňkové konstrukce a případné provádění otvorů. Tím odpadá nutnost vytváření snížených podhledů a umělé zvětšování obestavěného prostoru.

Posi-Joist™ nosníky se také vyrábí se zkracovatelnými konci, které umožňují zařezávat nosníky na stavbě až o 600 mm z každé strany. To oceníte především u rekonstrukcí a jiných komplikovaných projektů.

Šířka nosníků 80 mm dává dostatečnou plochu pro fixaci záklopu z OSB či cementotřískových desek.

Jsou dostupné v šesti standardních výškách:

PS8 208 mm PS12 310 mm
PS9 231 mm PS14 379 mm
PS10 259 mm PS16 427 mm

Více informací o Posi-Joist nosnících a podklady pro navrhování si můžete stáhnout v DOWNLOAD -> PROSPEKTY.