Úvod

Společnost MiTek Industries, Inc. a její dceřiné a přidružené společnosti (dále jen „MiTek“, „společnost“, „my“, „naše“ apod.) respektují vaše soukromí a zavazují se zabezpečit a chránit vaše soukromí v souvislosti se shromažďováním vašich osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují důležité informace týkající se postupů uvedené společnosti při ochraně soukromí a také možností volby, jež nabízí fyzickým osobám ve vztahu k jejich osobním údajům. Pokud nám poskytnete své osobní údaje, potvrzujete tím, že jste se seznámili s našimi postupy ochrany soukromí shrnutými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, plně jim porozuměli a přijímáte je.

Působnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše shromažďování a používání osobních údajů, jež můžeme získávat různými způsoby, jako např. na základě vašeho používání těchto stránek a stránek uvedených v Příloze A (dále souhrnně „stránky“ a jednotlivě „stránka“); dále můžeme získávat údaje v souvislosti s vašimi nákupy produktů či služeb nebo v souvislosti s našimi nákupy produktů či služeb od vás, v souvislosti s vaší žádostí o zaměstnání nebo s vaším zaměstnáním, v souvislosti s akcemi, jichž se zúčastníte, nebo prostřednictvím našich mobilních aplikací.

Jaké údaje shromažďujeme

Výrazem „osobní údaje“ se v těchto Zásadách ochrany osobních údajů rozumí informace, jež umožňují nebo mohou umožňovat identifikaci určité konkrétní fyzické osoby. Osobní údaje nezahrnují údaje, jež byly anonymizovány nebo u nichž byla znemožněna identifikace konkrétní osoby, případně (v některých případech) informace, jež jsou veřejně dostupné.

Osobní údaje můžeme shromažďovat: od vás (např. když si objednáte určitý produkt či službu, vyplníte formulář, kontaktujete nás, vytvoříte si účet, požádáte o zaměstnání nebo se přihlásíte k odběru newsletteru); od vašeho zaměstnavatele; z veřejně přístupných zdrojů; nebo pomocí automatických prostředků, když navštívíte jakékoli naše stránky nebo použijete naše produkty či služby na těchto stránkách nebo když navážete interakci s námi zveřejňovanými online reklamami.

Níže jsou uvedeny příklady údajů, jež od vás shromažďujeme, a způsobů, jak tyto údaje používáme:

Vytvoření účtu – Můžeme získat vaše jméno a kontaktní údaje, když si vytvoříte účet. Shromažďujeme rovněž údaje o úkonech, které provádíte, když jste přihlášeni ke svému účtu. Máme oprávněný zájem na tom, abychom dokázali našim uživatelům nabízet funkce spojené s uživatelskými účty. Účty je možno používat ke sledování objednávek, monitorování průběhu vyřizování žádostí o podporu, [doplnit další možnosti využití účtů].

Audio a video záznamy – Můžeme shromažďovat audio a video informace, které nám poskytnete, které budou zachyceny našimi kamerami ostrahy v našich prostorách nebo které budou zaznamenány během vašich hovorů s pracovníky podpory. Naše použití záznamů, které jste nám poskytli, je založeno na vašem souhlasu. Máme oprávněný zájem na zajišťování zabezpečení našich prostor a kvality našich produktů a služeb.

Informace o klientech – Shromažďujeme jména a kontaktní údaje našich klientů a jejich zaměstnanců, s nimiž můžeme přicházet do kontaktu. Tyto údaje můžeme zpracovávat k plnění naší smlouvy s klientem. Rovněž máme oprávněný zájem na kontaktování našich klientů a na komunikaci s nimi ohledně běžné obchodní administrativy, jakou představují projekty, služby a vyúčtování.

Zákaznická podpora/zpětná vazba – Pokud nám poskytnete zpětnou vazbu nebo se na nás obrátíte s žádostí o podporu, získáme vaše jméno a e-mailovou adresu a případně také další obsah, který nám zašlete, abychom vám mohli odpovědět. Pokud nás budete kontaktovat s žádostí o zákaznickou podporu, můžeme vás požádat o poskytnutí informací o vašem počítači nebo o problému, který se pokoušíte vyřešit. Máme oprávněný zájem na získávání vaší zpětné vazby či informací o případných problémech a na tom, abychom na jejich základě mohli dále jednat. Za určitých okolností můžeme tyto údaje zpracovávat pro účely plnění naší smlouvy s vámi.

Údaje o poloze – Pokud použijete naše stránky nebo mobilní aplikace, můžeme získat údaje o vaší poloze prostřednictvím GPS, Wi-Fi a/nebo mobilních technologií instalovaných ve vašem zařízení sloužících k určení vaší polohy. Máme oprávněný zájem na tom, abychom poznali naše uživatele a dokázali jim nabízet služby „na míru“. V některých případech je naše použití údajů rovněž založeno na vašem souhlasu s poskytnutím informací o vaší geografické poloze naší straně.

Interakce s webovými stránkami – Pokud použijete naše stránky nebo využijete jakékoli služby nabízené prostřednictvím našich stránek, můžeme automaticky shromažďovat informace pomocí cookies a dalších obdobných technologií, jako např.:

 • typ vašeho prohlížeče a váš operační systém;
 • stránky, které navštěvujete;
 • odkazy, na které klikáte;
 • vaše IP adresa;
 • geografická poloha, z níž vstupujete na naše webové stránky;
 • datum a čas, kdy navštěvujete naše webové stránky;
 • váš poskytovatel internetových služeb;
 • webové stránky, které jste navštívili před příchodem na naše stránky;
 • počet odkazů, na něž jste na stránce klikli;
 • jednotlivé stránky, které jste si na webu prohlíželi;
 • určitá vyhledávání, která jste provedli, nebo dotazy, které jste zadali prostřednictvím našich produktů a/nebo webových stránek; a
 • identifikátory mobilních zařízení, jako je IMEI a ID zařízení.

Máme oprávněný zájem na tom, aby naše webové stránky efektivně fungovaly, abychom dokázali monitorovat naše sítě a také návštěvníky našich webových stránek. Tam, kde to vyžaduje zákon, je naše použití souborů cookies třetích stran a obdobných sledovacích technologií založeno na vašem souhlasu.

Mobilní zařízení – Pro uživatele našich mobilních aplikací můžeme využívat analytický software určený pro mobilní aplikace. Tento software může zaznamenávat informace, například jak často používáte aplikaci, události, ke kterým v aplikaci dochází, agregované využití, údaje o výkonu a odkud byla aplikace stažena. Máme oprávněný zájem na zjišťování našich unikátních návštěvníků a na pochopení toho, jak s námi uživatelé interagují na svých mobilních zařízeních.

Newslettery – Když se přihlásíte k odběru některého z námi rozesílaných zpravodajů, získáme vaši e-mailovou nebo poštovní adresu. Pokud od nás obdržíte newsletter, můžeme použít určité nástroje k zachycení dat souvisejících s tím, kdy otevřete naši zprávu, kliknete na odkazy či bannery, jež taková zpráva obsahuje, nebo kdy uskutečníte své nákupy. Máme oprávněný zájem na sdílení informací o našich produktech či službách a na pochopení toho, jak interagujete s naší komunikací, která je vám určena. Za určitých okolností je naše shromažďování údajů založeno na vašem souhlasu.

Online nástěnka – Pokud použijete nástěnky nabízené námi nebo jinou stranou, mohou být jakékoli vámi vložené údaje shromažďovány a použity dalšími osobami. Nejsme povinni tyto veřejné nástěnky nijak monitorovat a nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za zabezpečení či ochranu jakýchkoli informací zveřejněných na těchto nástěnkách. Naše použití vašich údajů uvedených na nástěnkách je založeno na vašem souhlasu.

Zadávání objednávek – Při vašem zadání objednávky o vás shromažďujeme následující údaje: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo kreditní karty. Vaše údaje používáme k plnění naší smlouvy o dodávce produktů či poskytování služeb.

Zaměstnání – Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání na některé inzerované pozici nebo se stanete naším zaměstnancem, shromažďujeme vaše osobní údaje nezbytné k tomu, abychom mohli zpracovat vaši žádost nebo plnit pracovní smlouvu, kterou s vámi uzavřeme. Takové údaje mohou zahrnovat mimo jiné vaše daňové identifikační číslo, datum narození nebo v některých zemích také vaše náboženské vyznání. Můžeme shromažďovat informace o vašem předchozím vzdělání či zaměstnání, abychom mohli posoudit vaši vhodnost pro danou pozici, případně informace o vašem bankovním či kreditním účtu, abychom vám mohli vyplácet mzdu. Na některých místech můžeme získat algoritmus ze skenu vašich otisků prstů nebo vaše biometrické či jiné obdobné údaje pro účely plnění pracovní smlouvy, kterou s vámi uzavřeme. Z bezpečnostních důvodů se může rovněž provádět monitorování použití systémů společnosti ze strany zaměstnanců. Na některých místech můžeme mít z bezpečnostních důvodů nainstalované video kamery.

Informace z žádosti o zaměstnání můžeme shromažďovat přímo prostřednictvím stránek, osobně nebo e-mailem. Pokud jste rezidentem státu Kalifornie (USA), seznamte se prosím také s obsahem Informací o shromažďování osobních údajů žadatelů o zaměstnání ve státě Kalifornie, které jsou zveřejněny v sekci Kariéra našich stránek a které naleznete zde.

Informace o stávajících zaměstnancích používáme k plnění naší pracovní smlouvy nebo pro účely přípravy uzavření pracovní smlouvy s vámi. V některých případech jsme rovněž ze zákona povinni shromažďovat informace o našich zaměstnancích. Máme také oprávněný zájem na používání údajů o vás za účelem zajištění efektivní personální politiky a činnosti našich pracovníků.

Jak používáme a zpracováváme vaše osobní údaje

Kromě výše popsaných účelů může společnost shromažďovat vaše osobní údaje z řady různých důvodů.

Informace, jež shromažďujeme při používání našich stránek nebo při přihlašování k našemu webovému serveru, nám pomáhají: spravovat stránky, které navštěvujete; analyzovat používání stránek; zjistit, jaké produkty a služby nakupujete; chránit stránky a jejich obsah před zneužitím; a zlepšovat vaše uživatelské zážitky.

Vaše osobní údaje můžeme používat pro naše interní obchodní účely zahrnující např. uskutečňování transakcí s vámi. Tyto údaje můžeme rovněž použít k tomu, abychom vás kontaktovali z různých obchodních důvodů, např. za účelem:

 • nabídky našich produktů a služeb nebo zasílání newsletteru;
 • zřízení vašeho uživatelského účtu;
 • kontaktování vaší osoby jménem našich přidružených společností nebo externích obchodních partnerů ohledně nabídky, která by vás mohla zajímat;
 • dotazů na vaše zkušenosti s naší společností, stránkami nebo našimi produkty a službami;
 • odhalení možných podvodných transakcí nebo ochrany před nimi;
 • zjištění účinnosti naší reklamy;
 • umožnění vaší registrace na Univerzitu MiTek; a
 • spravování stránek, vyhodnocování návštěvnosti na našich stránkách, údržby a vylepšování stránek a našich služeb a souhrnné analyzování trendů.

Můžeme rovněž používat statistiky týkající se používání stránek a produktů pro účely vývoje a vylepšování našich produktů.

Když na našich stránkách zveřejníte inzerát na strojní zařízení, které si přejete prodat, můžeme vás požádat o kontaktní údaje (jako je jméno a e-mailová adresa), aby bylo možno vás prostřednictvím stránek kontaktovat ohledně vašeho inzerátu.

Ze získaných osobních údajů vyvozujeme závěry a tyto závěry používáme pro stejné účely jako účely, pro které byly shromážděny původní informace.

Když používáte naše stránky a jinak nám poskytujete své osobní údaje, potvrzujete tím a souhlasíte, že budeme takové údaje využívat pro naše obchodní a právní účely, jak jsou popsány výše.

Jak sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout našim přidruženým společnostem i nepřidruženým třetím stranám, které jsme najali k tomu, aby nám pomáhaly s našimi interními obchodními procesy a mezi něž patří např. poskytovatelé služeb elektronické pošty, poskytovatelé hostingu platforem, zpracovatelé plateb, prodejci, poskytovatelé zaměstnaneckých výhod, konzultanti, obchodní partneři a další poskytovatelé produktů a služeb jednající naším jménem. Tyto služby mohou být nutné k tomu, abychom mohli: poskytovat nebo podporovat produkty a služby, které nabízíme; plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli; plnit naše právní závazky vůči poskytovatelům obsahu a technologií, jak je to nutné v souvislosti s převodem obchodního majetku nebo jak to považujeme za nutné k ochraně našich práv nebo majetku. Požadujeme, aby každá třetí strana nebo přidružená společnost, která nakládá s vašimi osobními údaji nebo k nim má přístup, takové údaje používala v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Pokud jiná společnost získá nebo plánuje získat naši společnost, podnik nebo náš majetek, budeme s touto společností sdílet informace, a to i ve fázi vyjednávání.

Osobní údaje můžeme rovněž poskytnout v rozsahu nezbytném k dodržení zákona, např. ke splnění podmínek předvolání nebo jiného procesního úkonu nebo v případech, kdy se v dobré víře domníváme, že poskytnutí údajů je nezbytné k ochraně našich práv, k ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob, k vyšetření podvodu nebo v reakci na výzvu orgánu státní správy.

Určité údaje můžeme poskytovat dalším osobám: Pokud jsme povinni zahájit soudní spor nebo jakékoli regulační řízení mezi vámi a námi nebo týkající se vaší či naší strany, případně se v takovém řízení bránit; nebo pokud se domníváme, že poskytnutí údajů je nezbytné k identifikaci, kontaktování nebo zahájení soudního řízení proti někomu, kdo mohl porušit Podmínky používání některé z našich webových stránek nebo kdo může působit újmu nebo zasahovat (ať už úmyslně nebo neúmyslně) do našich práv či majetku, do práv či majetku ostatních uživatelů našich stránek nebo kterékoli jiné osoby, jíž by mohla být takovou činností způsobena újma.

V některých případech mohou údaje z žádosti o zaměstnání naším jménem shromažďovat naši externí smluvní partneři jako správci mající oprávnění zpracovávat vámi poskytnuté údaje výhradně pro účely poskytování služeb naší společnosti.

Můžeme se vás dotázat, zda si přejete, abychom sdíleli vaše údaje s jinými nepřidruženými třetími stranami, které nejsou popsány jinde v těchto Zásadách.

Přístup, neporušenost, možnost volby a vymazání

Pokud shromažďujeme nebo používáme vaše osobní údaje, chceme, aby tyto údaje byly spolehlivé, přesné, úplné, včasné a relevantní pro jejich zamýšlené použití. Za tímto účelem poskytujeme fyzickým osobám možnost přístupu k jejich údajům a možnost požadovat opravy nebo vymazání jejich údajů. V některých případech můžeme vaši žádost omezit nebo zamítnout, pokud nám to povoluje nebo to od nás vyžaduje zákon nebo pokud nejsme schopni adekvátním způsobem ověřit vaši totožnost.

Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům, provést jejich opravu nebo požádat o jejich vymazání nebo pokud si přejete odstranit ze svého profilu svou fotografii, přihlaste se prosím ke svému účtu nebo nás kontaktujte způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Přístup a neporušenost

Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům tak, že nás budete kontaktovat způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud to vyžaduje zákon, poskytneme vám na vyžádání přiměřený přístup k vašim osobním údajům, jež o vás uchováváme, a to v přenositelném formátu.

Žádáme vás, abyste dbali na to, aby vaše osobní údaje vždy byly aktuální, a abyste průběžně prováděli jejich změny nebo nás o veškerých změnách vašich údajů informovali.

Některé osobní údaje zaměstnanců mohou být aktualizovány přímo v systému Workday.

Pro aktualizaci vašich zákaznických preferencí pro e-mailovou komunikaci ve vztahu k našim produktům, službám, novinkám, zpravodajům a zprávám přejděte na odkaz preferencí, který naleznete v každé jednotlivé e-mailové zprávě.

Pokud se domníváte, že máme v držení některé vaše osobní údaje, jež jsou v daném kontextu nepřesné, neúplné, neaktuální nebo nejsou relevantní pro jejich zamýšlené použití, můžete nás kontaktovat a požádat o provedení opravy, aktualizace nebo vymazání takových údajů. Učiníme přiměřené kroky odpovídající danému kontextu, abychom opravili nepřesné či neúplné údaje nebo abychom vymazali neaktuální či nerelevantní údaje, a to na základě odpovídajícího prokázání skutečnosti, že předmětné údaje jsou nepřesné, neúplné neaktuální nebo nerelevantní pro zamýšlené použití. Ve vztahu k takovým požadavkům budeme v relevantních případech dodržovat veškeré zákonné požadavky.

Vyhrazujeme si právo: (1) požadovat a obdržet od vás přiměřené informace prokazující vaši totožnost; (2) požadovat a obdržet od vás informace nezbytné k provedení opravy či aktualizace předmětných údajů; (3) odmítnout a/nebo ignorovat požadavky, jež budeme považovat za opakovaně předkládané nebo o nichž se budeme z jiného důvodu domnívat, že nebyly předloženy v dobré víře; a (4) nečinit žádné další kroky ve věci vašeho požadavku, pokud nám nepředložíte přiměřené informace popsané v bodech (1) a (2) výše. Na vaši žádost včas odpovíme.

Údaje pro účely personalistiky

Osobní údaje zaměstnanců a uchazečů budeme uchovávat po dobu nezbytnou k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a prosazování našich dohod.

Možnost volby

Obecně platí, že jsme povinni používat vaše osobní údaje pro účely komunikace s vámi a pro účely zpracování případných transakcí či pokynů. V dalších ohledech můžete mít možnost volby ohledně toho, jak máme používat vaše údaje, zda s vámi máme komunikovat a pokud ano, jakou formu má taková komunikace mít. Můžete vznést námitku proti našemu používání vašich údajů nebo jejich sdělování dalším osobám, a to tak, že nás budete kontaktovat způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany soukromí.

Pokud si nepřejete, abychom nadále používali vaše osobní údaje pro naše interní obchodní účely, nebo pokud si přejete odvolat svůj předchozí souhlas s takovým používáním, můžete nás požádat, abychom vaše údaje přestali používat, a to tak, že nás budete kontaktovat způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany soukromí. Vaší žádosti o ukončení používání vašich údajů vyhovíme, pokud to vyžaduje zákon a v mnoha dalších případech i tehdy, když nám to zákon výslovně neukládá. Nemusíme vyhovět vaší žádosti, pokud je potřeba vaše osobní údaje dále používat, například pokud jsme ze zákona povinni poskytnout vaše osobní údaje nebo je potřebujeme použít pro účely soudních sporů nebo vyšetřování, případně pro jiné právní nebo obchodní účely. Může být rovněž nutné, abychom si údaje, jež jsme o vás shromáždili, ponechali pouze pro interní použití, např. pro účely statistické analýzy a pro účely dodržování předpisů v rozsahu, v jakém to povoluje zákon.

Obecně platí, že vám zasíláme propagační e-maily či textové zprávy pouze s vaším souhlasem (přihlášením k odběru). Pokud od nás již nechcete dostávat propagační e-maily, postupujte podle pokynů uvedených v souvislosti s takovými zprávami, např. v zápatí jednotlivých e-mailů, jež obdržíte, nebo kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacyservices@mii.com

V některých zemích, pokud jste zaměstnancem zákazníka a používáte naše produkty a/nebo služby v průběhu svého zaměstnání, vám můžeme zaslat nevyžádané marketingové sdělení prostřednictvím e-mailu, pokud váš zaměstnanec udělil souhlas s tím, abychom vám takovou e-mailovou komunikaci zasílali, nebo pokud nám váš zaměstnavatel povolil vás přímo kontaktovat a vyžádat si váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení.

Pokud to povoluje zákon, můžeme vám zasílat nevyžádané nabídky nebo informace o produktech, o kterých se domníváme, že by vás zajímaly. Pokud od nás již nechcete poštou dostávat marketingová sdělení, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Marketingová sdělení zasílaná poštou mohou obsahovat pokyny k odhlášení odběru, takže pokud si je již nepřejete dostávat, můžete postupovat podle těchto pokynů.

Odhlášení odběru marketingových sdělení zasílaných poštou můžete rovněž provést kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. K tomuto účelu prosím uveďte své kontaktní údaje, aby vás pověřenec pro ochranu osobních údajů dokázal identifikovat a mohl vyhovět vašemu požadavku. Pokud se rozhodnete odhlásit z odběru našich marketingových materiálů, bude vaší žádosti vyhověno. I přesto vám však budeme dál zasílat komunikaci související s vaším produktem či službou, abychom splnili naši smlouvu s vámi.

Vymazání

Vaše osobní údaje obvykle uchováváme pouze po dobu nutnou k dosažení jednotlivých účelů zpracování popsaných v těchto Zásadách, pokud není ze zákona vyžadována nebo povolena delší doba jejich uchovávání. Jakékoli biometrické nebo podobné údaje, které shromáždíme, budou případně smazány nejpozději do prvního výročí data, kdy zanikne účel shromažďování daného identifikátoru, pokud zákon nevyžaduje jinou dobu.

Někteří uživatelé mohou mít právo požadovat vymazání jejich osobních údajů. Veškeré žádosti o vymazání údajů musí být adresovány pověřenci pro ochranu osobních údajů. Můžeme se také rozhodnout vaše údaje smazat, pokud se budeme domnívat, že jsou neúplné, nepřesné nebo že je naše další používání a ukládání takových údajů v rozporu s našimi povinnostmi vůči jiným fyzickým osobám nebo třetím stranám. Po smazání jsou osobní údaje odstraněny z naší aktivní databáze, ale mohou zůstat v archivech, pokud není praktické nebo možné je smazat. Kromě toho můžeme vaše osobní údaje uchovávat podle potřeby, jak je to nutné k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a/nebo vymáhání jakékoli z našich dohod.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité.

Řídíme se obecně uznávanými bezpečnostními normami, přičemž bereme v úvahu relativní rizika a povahu osobních údajů, abychom využili přiměřených a vhodných fyzických, technických a administrativních opatření na ochranu před jejich ztrátou, zneužitím, nedovolenou manipulací a neoprávněným přístupem, pozměněním, zničením nebo zveřejněním, jak interně tak i ze strany externích osob.

Bohužel u každého zasílání přes internet vždy existuje určité riziko spojené s poskytnutím osobních údajů. V případě, že jsme ze zákona povinni vás informovat o porušení zabezpečení vašich osobních údajů, můžeme vás informovat elektronicky, písemně nebo telefonicky, pokud to zákon umožňuje.

Nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti vašich hesel a veškerých informací o vašem účtu. Mějte na paměti, že od vás nikdy nebudeme v žádném nevyžádaném telefonním hovoru či e-mailu požadovat poskytnutí vašeho hesla.

Jak nás můžete kontaktovat

S případnými dotazy, obavami nebo žádostmi týkajícími se našich Zásad ochrany osobních údajů nebo shromažďování či používání vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat:

Poštou na adrese:

Data Privacy Officer (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)
MiTek House
Grazebrook Industrial Park
Peartree Lane
Dudley
West Midlands
DY2 0XW
United Kingdom

E-mailem na adrese: privacyservices@mii.com

Prostřednictvím webových stránek: https://privacyportal-uk.onetrust.com/webform/b8e7571f-5f8e-40aa-9ba3-bba5557bd7ad/7685f193-0c10-4247-bf90-52ab4c8a5e1e

Na naší bezplatné telefonní lince +1 (888) 914-9661 s použitím PIN 425 782

Pokud máte nevyřešené obavy týkající se ochrany soukromí nebo osobních údajů, které jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se na našeho pracovníka odpovědného za řešení sporů s třetími stranami se sídlem v USA (bezplatně) na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Zaměstnanci by měli využít následujícího postupu:

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí a nacházíte se v Evropské unii, můžete mít právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů.
S případnými dotazy, obavami nebo žádostmi týkajícími se našich Zásad ochrany osobních údajů nebo shromažďování či používání vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat:

Postup řešení obav týkajících se ochrany soukromí ve vztahu k údajům pro účely personalistiky

V souladu se zásadami tzv. štítu na ochranu soukromí se zavazujeme zajistit, aby vaše obavy týkající se vašich osobních údajů byly prošetřeny a rychle vyřešeny. Proto jsme vypracovali postup řešení obav týkajících se ochrany soukromí. Naším záměrem je pomocí tohoto postupu vyřešit veškeré obavy spojené s ochranou vašeho soukromí a s našimi procesy zajišťujícími ochranu soukromí.

Společnost MiTek podporuje svobodnou a otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci, personálním oddělením a dalšími vedoucími pracovníky. Zaměstnanci společnosti MiTek jsou povinni hlásit veškeré své obavy související s ochranou soukromí nebo jakékoli jednání, jež považují za nevhodné v souvislosti s používáním osobních údajů. Většinu incidentů lze účinně řešit s minimálním narušením běžné činnosti, pokud jsou okamžitě nahlášeny. Níže popsaný postup platí pro spory se zaměstnanci nebo stížnosti ohledně používání osobních údajů:

 • Zaměstnanci, kteří mají obavy ohledně toho, jak společnost MiTek používá osobní údaje, nebo ohledně potenciálního porušení zabezpečení osobních údajů, by měli informovat svého nadřízeného. Pokud je takový zaměstnanec členem Evropské rady zaměstnanců nebo Unie, měl by se zaměstnanec řídit určeným postupem pro podávání stížností. Pokud má zaměstnanec pocit, že by nebylo vhodné incident projednávat s nadřízeným pracovníkem nebo pokud se stížnost týká tohoto nadřízeného pracovníka, může zaměstnanec předmětné jednání či své připomínky hlásit zástupci personálního oddělení nebo jinému zástupci vedení společnosti. Nabádáme zaměstnance, aby využívali tzv. politiku otevřených dveří společnosti MiTek. Máme k dispozici také horkou linku pro etiku a dodržování předpisů, kde je možno hlásit závažnější problémy: bezplatná linka 800-261-8651 nebo www.brk-hotline.com.
 • Každý vedoucí pracovník, který se dozví o jakémkoli porušení zabezpečení osobních údajů nebo o stížnosti ohledně jednání, které by mohlo představovat nevhodné používání osobních údajů, je povinen bezodkladně informovat pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacyservices@mii.com. Pokud tak neučiní, může to mít za následek disciplinární řízení, jehož výsledkem může být i ukončení pracovního poměru.
 • Pokud se některý žadatel domnívá, že se stal svědkem nevhodného použití osobních údajů nebo že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů, měl by o této skutečnosti bezodkladně informovat pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacyservices@mii.com. Stížnost by měla být co možná nejkonkrétnější a měla by obecně uvádět jména osob, jichž se daná věc týká, a také jména svědků.

Zprávy a stížnosti týkající se nevhodného používání osobních údajů budou bezodkladně prošetřeny objektivním a nestranným způsobem. Společnost MiTek bude provádět vyšetřování v maximálním možném rozsahu v důvěrném režimu. Informace týkající se těchto záležitostí budou poskytovány pouze v nezbytném rozsahu, v souladu s právy zúčastněných osob a povinností společnosti MiTek danou věc vyšetřit. Pokud společnost MiTek dospěje k závěru, že došlo k nezákonnému použití osobních údajů, přijme okamžitá opatření k nápravě v souladu s platnými právními předpisy.

Každý zaměstnanec, který se domnívá, že se proti němu někdo dopustil odvetného jednání, by měl bezodkladně kontaktovat pracovníka personálního oddělení, svého nadřízeného nebo jiného zástupce vedení společnosti MiTek, aby bylo možné předmětné obavy ihned a důkladně prověřit. Proti každému zaměstnanci, který se dopustí nezákonného odvetného jednání, bude vedeno disciplinární řízení, jehož výsledkem může být i ukončení pracovního poměru.
Dotazy od místních agentur pro ochranu osobních údajů, podnikových rad a amerického ministerstva obchodu Hlášení a stížnosti od místních agentur pro ochranu osobních údajů, podnikových rad, amerického ministerstva obchodu nebo jakékoli jiné místní, regionální nebo federální agentury by měly být okamžitě směřovány na pověřence pro ochranu osobních údajů na adresu privacyservices@mii.com.
V každém z výše uvedených případů vám odpovíme do čtyřiceti pěti (45) dnů od obdržení vašeho hlášení a učiníme vše, co bude v našich silách, abychom vaše obavy odstranili.

Zaměstnanci v EU mají právo kontaktovat svůj místní úřad pro ochranu osobních údajů v případech, kdy není možné záležitost vyřešit pomocí našich interních postupů nebo kdy si můžete přát využít nezávislého mechanismu pro řešení sporu. Příslušný úřad pro ochranu údajů ve vaší jurisdikci naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index.

Předávání údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje můžeme ukládat a zpracovávat v systémech umístěných mimo vaši domovskou zemi. Vaše osobní údaje můžeme rovněž předávat do zemí, které nemusí zaručovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťuje vaše domovská země. Tím, že nám poskytujete své osobní údaje, udělujete souhlas s takovým předáváním.

Bez ohledu na jakékoli předávání nebo místo, kde se provádí skladování a zpracování údajů, však máme zavedeny postupy a kontroly na ochranu osobních údajů, které jsou v souladu s principy stanovenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů / ochraně soukromí.

Uplatňujeme zásady tzv. štítu na ochranu soukromí ve vztahu ke zpracování osobních údajů osob sídlících v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku prováděnému na území USA. Tyto zásady jsou k dispozici zde. Pokud se tyto zásady štítu na ochranu soukromí vztahují i na vaše osobní údaje, pak ve vztahu k těmto osobním údajům zásady štítu na ochranu soukromí mají přednost před případnými ustanoveními těchto Zásad, jež by s nimi mohly být v rozporu.

Aplikace a webové stránky třetích stran

Upozorňujeme, že naše stránky a produkty mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované jinými subjekty, jejichž postupy ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jakékoli údaje shromažďované prostřednictvím takových odkazů nebo na údaje, jež můžete poskytnout na webových stránkách, na něž se pomocí takových odkazů dostanete. Neodpovídáme za obsah ani postupy ochrany osobních údajů webů propojených s našimi stránkami ani s jakýmikoli jinými webovými stránkami, které jsme nenavrhli ani nevyvinuli. Doporučujeme vám, abyste před zadáním svých osobních údajů použili zdravý rozum a zkontrolovali postupy ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou se rozhodnete navštívit.

Cookies a prázdné gify

Cookies

„Cookie“ je malý textový soubor zaslaný na vaše zařízení, který se používá k uložení omezených informací o vašem používání produktu nebo webové stránky.

My a naši poskytovatelé služeb a důvěryhodní partneři používáme soubory cookie a podobné technologie, abychom vám poskytli určité funkce, jako je například umožnění přístupu do zabezpečených oblastí pro přihlášení a zabránění tomu, abyste museli znovu zadávat informace do formulářů produktů nebo webových stránek. Můžeme také používat soubory cookie nebo podobné technologie k personalizaci obsahu našich produktů nebo webových stránek nebo ke zlepšení zabezpečení a uživatelské zkušenosti, například k analýze provozu stránek, jako je celkový počet návštěvníků stránek, k vylepšení a ke shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku.

Můžeme používat analytické nástroje poskytované společností Google, Inc. („Google“) nebo jinými podobnými poskytovateli. Analytické nástroje používají cookies prostřednictvím našich produktů nebo webových stránek a shromažďují souhrnné údaje o používání produktu nebo webových stránek uživateli a návštěvníky. Shromážděné údaje nám umožňují pochopit agregovanou aktivitu uživatelů nebo návštěvníků a také to, jak můžeme vylepšovat naši nabídku produktů nebo webových stránek. Tyto údaje se shromažďují a používají pouze agregovaně a nepoužívají se k identifikaci žádného jednotlivého uživatele nebo návštěvníka.

Můžeme také použít nástroje pro automatizaci marketingu nabízené třetími stranami (konkrétní informace o společnosti lze poskytnout na vyžádání). Tyto společnosti používají cookies k profilování zájmů a aktivit uživatele nebo návštěvníka. Údaje shromážděné prostřednictvím cookies používáme k tomu, abychom uživatelům nebo návštěvníkům nabízeli informace, nové články a reklamy přizpůsobené jejich konkrétním potřebám a požadavkům.

Používání cookies můžete kontrolovat na úrovni konkrétního prohlížeče, ale pokud se rozhodnete cookies zakázat, může to omezit vaše použití určitých vlastností nebo funkcí našich stránek či služeb. Pro správu Flash cookies klikněte zde.

Používáním našich produktů a webových stránek souhlasíte s tím, abychom odesílali tyto typy cookies do vašich zařízení.

Aktuálně nerozpoznáváme signály automatizovaného prohlížeče týkající se mechanismů sledování, které mohou zahrnovat pokyny „Nesledovat“.

Prázdné gify

Naše e-maily nebo propagační komunikace určené zákazníkům a dalším třetím stranám mohou rovněž obsahovat gify typu „Prázdný obrázek“ pro sledování výsledků určité e-mailové kampaně.

Máte právo odmítnout nebo zakázat soubory cookie a vymazat gify poskytované prostřednictvím našich produktů nebo webových stránek, nicméně pokud se tak rozhodnete, mohou pro vás být některé funkce nedostupné.

Můžete vypnout gify používané v e-mailu, přičemž bližší informace naleznete v nabídce nápovědy vašeho e-mailového klienta. Můžete také zakázat použití gifů v nastavení vašeho prohlížeče. Vzhledem k tomu, že způsob nastavení se v různých prohlížečích liší, doporučujeme vám navštívit nápovědu vašeho prohlížeče, kde naleznete přesnější informace.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nenastavíte svůj prohlížeč a nastavení e-mailu tak, aby deaktivovaly soubory cookie a vymazaly gify, vyjadřujete svůj souhlas s jejich přijímáním.

Odhlášení z inzerce

Odhlášení z inzerce

Partnersky spolupracujeme s jednou nebo několika třetími stranami na zobrazování reklamy na našich stránkách a na správě naší reklamy na jiných stránkách. Naši externí partneři mohou používat cookies nebo jiné obdobné technologie k tomu, aby mohli nabízet zákazníkům a dalším třetím stranám reklamu na základě jejich aktivity při prohlížení a na základě jejich zájmů. Pokud si přejete odhlásit tuto reklamu založenou na vašich zájmech, můžete tak učinit ve vztahu k některým společnostem kliknutím zde (nebo, pokud se nacházíte v Evropské unii, kliknutím zde).

Další informace o tom, jak se můžete odhlásit z přijímání personalizovaných reklam v tomto prohlížeči nebo zařízení od inzerentů, kteří jsou členy iniciativy Network Advertising Initiative nebo kteří se přihlásili k samoregulačním principům Digital Advertising Alliance pro online behaviorální reklamu, najdete v možnostech pro odhlášení každé z uvedených organizací.

Odkazy na tyto stránky jsou zde:

Iniciativa pro reklamu na síti (Network Advertising Initiative – NAI): Odhlášení prohlížeče:https://www.networkadvertising.org/choices/

Aliance pro digitální reklamu (Digital Advertising Alliance – DAA): Odhlášení prohlížeče:https://www.aboutads.info/choices/

Network Advertising Initiative a současně Digital Advertising Alliance: Odhlášení z aplikace:https://youradchoices.com/appchoices

Vaše mobilní zařízení může být vybaveno funkcí („Limit Ad Tracking“ pro iOS nebo „Opt Out of Interest-Based Ads“ pro Android) umožňující vám zakázat shromažďování určitých informací prostřednictvím aplikací, které se následně používají pro účely reklamy založené na vašich zájmech, případně umožňující sdělit příslušným reklamním společnostem, že si nepřejete být sledováni. I když se odhlásíte z personalizované reklamy, může se vám dál zobrazovat online reklama na naše služby nebo naše reklamy na jiných webových stránkách.

Informace určené pro Kalifornii

Tato část se vztahuje na osobní údaje rezidentů státu Kalifornie (USA) podléhající kalifornským právním předpisům, včetně zákona státu Kalifornie o ochraně soukromí („California Consumer Privacy Act – CCPA”).

Změny zásad

Můžeme provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů tak, aby odrážely případné změny našich postupů nakládání s údaji, změny technologií a změny příslušných předpisů. Pokud provedeme nějaké podstatné změny, budeme se snažit o tom smysluplným způsobem informovat, například tak, že po přiměřenou dobu v době účinnosti změn zveřejníme upozornění na změny vedle odkazu na „Zásady ochrany osobních údajů“ na naší domovské stránce. Veškeré předchozí verze budou neplatné. Přesto vám doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste měli nejnovější informace o našich postupech ohledně ochrany soukromí.

Příloha A: Informace o sdílení údajů ve státě Kalifornie

Ustanovení č. 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c) a 1798.140 kalifornského občanského zákoníku uvádí, že společnosti by měly uvádět, zda shromažďují následující kategorie údajů, zda tyto údaje předávají k posouzení nebo pro „obchodní účely“ některé organizace, jak je tento pojem definován dle kalifornského práva (případně zda byly takové údaje shromažďovány či předávány v průběhu posledních 12 měsíců). Vaše osobní údaje neprodáváme. Upozorňujeme, že i když může být některá kategorie označena, nemusí to nutně znamenat, že v této kategorii máme informace o vás. Například když předáváme čísla bankovních účtů pro naše obchodní účely při placení našim zaměstnancům (např. přímý vklad), neshromažďujeme ani nepředáváme čísla bankovních účtů fyzických osob, které nezaslaly dotazy prostřednictvím sekce „Kontaktujte nás“ na našich stránkách.

Kategorie námi shromažďovaných osobních údajů Komu poskytujeme osobní údaje pro obchodní účely
Identifikátory – mohou zahrnovat skutečné jméno, alias, poštovní adresu, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, e-mailovou adresu, název účtu, číslo sociálního zabezpečení, číslo řidičského průkazu, číslo pasu nebo jiné podobné identifikátory. • Reklamní sítě
• Přidružené nebo dceřiné společnosti
• Obchodní partneři
• Poskytovatelé analýzy dat
• Zprostředkovatelé dat
• Státní instituce v rozsahu potřebném k dodržení zákona nebo prevenci protiprávní činnosti
• Poskytovatelé internetových služeb
• Společní marketingoví partneři
• Operační systémy a platformy
• Další poskytovatelé služeb
• Zpracovatelé plateb a finanční instituce
• Organizace poskytující specializované odborné služby, mezi něž mohou patřit auditoři a právnické firmy
• Sociální sítě
Další kategorie osobních údajů popsané v zákonech státu Kalifornie týkajících se záznamů o zákaznících (obč. z. státu Kalifornie, čl. 1798.80(e) – může zahrnovat podpis, fyzické vlastnosti nebo popis, číslo dokladu totožnosti daného státu, číslo pojistné smlouvy, vzdělání, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty a další finanční informace, lékařské informace a informace o zdravotním pojištění.
Citlivé osobní údaje – mohou zahrnovat věk, pohlaví, rasový původ, etnický původ, tělesné či duševní postižení apod.
Údaje komerční povahy – mohou zahrnovat informace o zakoupených, získaných či zvažovaných produktech či službách nebo o jiné historii či tendencích nákupů či spotřeby.
Biometrické údaje
Informace o aktivitě na internetu nebo v jiné elektronické síti – mohou zahrnovat historii procházení, historii vyhledávání a informace týkající se interakce jednotlivce s internetovým webem, aplikací nebo reklamou.
Geolokační údaje
Zvukové, elektronické, vizuální, tepelné, pachové nebo podobné informace
Informace o profesionálním působení nebo zaměstnání
Závěry vyvozené z kterýchkoli výše uvedených informací