Oblast působnosti

Ochrana vašich osobních údajů na internetu je pro společnost MiTek Industries spol.s.r.o důležitá a děláme vše, co je v našich silách, pro jejich zabezpečení. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje na shromažďování osobních údajů prostřednictvím softwaru, webů, akcí a určitých mobilních aplikací provozovaných MiTek Industries spol.s.r.o.

Naše produkty a/nebo weby mohou obsahovat odkazy na stránky provozované jinými osobami nebo jinými divizemi MiTek Industries spol.s.r.o. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na zásady ochrany osobních údajů těchto produktů a stránek.

STRUČNÝ PŘEHLED

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a jak?

Informace o fyzických osobách, uživatelích a odbornících shromažďujeme různými způsoby, kromě jiného včetně následujících: přímo od fyzických osob (například při objednávce produktů, registraci účtu, přihlášení se k odběru zpravodaje), od vašeho zaměstnavatele, z veřejně přístupných zdrojů, prostřednictvím cookies a/nebo podobných technologií.

Pokud to v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně nesdělíme, nebo pokud to v dobré víře nepovažujeme za nutné z hlediska zákona, žádné z vámi poskytovaných údajů nesdílíme s třetími stranami.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Pro účely ochrany před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo likvidací osobních údajů, které nám vy nebo váš zaměstnavatel poskytujete, používáme správní, technické a fyzické záruky.

Společnost MiTek Industries spol.s.r.o dodržuje nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), právní předpisy a osvědčené postupy s ohledem na zabezpečení osobních údajů.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru („EHS“) nebo v zemi se zákony na ochranu osobních údajů, můžeme vaše osobní údaje předat do zemí, které nezaručují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země vašeho bydliště. Poskytnutím vašich informací souhlasíte s tímto předáváním. Společnost MiTek Industries spol.s.r.o splňuje požadavky nařízení GDPR ve vztahu k předávání osobních údajů.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Dalším osobám nebudeme prodávat, půjčovat nebo pronajímat seznamy adresátů nebo další údaje zákazníků ani nebudeme zpřístupňovat vaše osobní údaje nepřidruženým stranám mimo našich schválených zástupců, dodavatelů a zhotovitelů, není-li v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak.

Podpora produktů a služeb, které nabízíme, je závislá na některých z našich přidružených společností a některé z našich interních funkcí sdílíme s dalšími společnostmi v rámci MiTek Industries spol.s.r.o, a to v souladu s nařízením EU GDPR.

Žádné osobní či jiné údaje o vašem použití našich produktů, webů nebo mobilních aplikací nebudeme sdělovat nepřidruženým třetím stranám, mimo případů, kdy je to nezbytné pro zlepšení zážitku z užívání produktu, plnění právní dohody mezi námi a vaším zaměstnavatelem, vymáhání podmínek použití, splnění našich povinností vůči poskytovatelům obsahu a technologií nebo pokud to vyžaduje zákon.

Jak můžete opravit, pozměnit nebo smazat vaše osobní údaje nebo nastavit nebo aktualizovat vaše preference?

Vaše údaje můžete kdykoliv aktualizovat nebo vymazat tak, že nás kontaktujete poštou:

MiTek Industries spol. s.r.o

Drážní 7

62700Brno

nebo e-mailem:

mitekěmitek.cz

nebo telefonem: +420 531022272

Kompletní prohlášení o ochraně osobních údajů

Jaké osobní údaje společnost MiTek Industries spol.s.r.o shromažďuje a jak je používáme?

Informace o fyzických osobách, uživatelích a odbornících shromažďujeme různými způsoby, kromě jiného včetně následujících: přímo od fyzických osob (například při objednávce produktů, registraci účtu, přihlášení se k odběru zpravodaje), od vašeho zaměstnavatele, z veřejně přístupných zdrojů, prostřednictvím cookies a/nebo podobných technologií.

Údaje poskytované uživatelem

Pokud si naše služby zaregistrujete přímo nebo přes vašeho zaměstnavatele, nebo si prostřednictvím webových stránek nebo přímo od nás objednáte produkty, požádáme vás o poskytnutí osobních údajů, jako je například vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a/nebo určité další kategorie údajů související s použitím našeho produktu, webových stránek a služeb, jako je školení v oblasti softwaru či marketingová komunikace. Podle potřeby tyto údaje uchováváme v CRM databázi k dalšímu použití.

Marketing

Určité vámi poskytnuté údaje můžeme použít k tomu, abychom vám nabídli naše produkty a služby, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat, nebo k zaslání našeho čtvrtletního zpravodaje. Pokud si tyto nabídky nepřejete dostávat nebo být přímo kontaktováni, můžete vyjádřit výslovný nesouhlas (odhlásit se), jak je popsáno níže.

Vaše preference ohledně e-mailové komunikace týkající se našich produktů, služeb, novinek, zpravodajů a zpráv aktualizujete kliknutím na odkaz centra preferencí, které je k dispozici v každé konkrétní e-mailové zprávě.

V ostatních případech si pročtěte odstavec uvedený níže „Jak mohu opravit, pozměnit nebo smazat své osobní údaje nebo nastavit nebo aktualizovat své preference?“

Pokud kontaktujete zákaznickou podporu, můžeme po vás požadovat poskytnutí údajů o vašem počítači nebo o problémech, které se snažíte vyřešit. Tyto informace jsou nezbytné proto, abychom vám mohli zodpovědět vaše otázky.

Protokoly použití a webových serverů

Jakmile navštívíte naše webové stránky, můžeme sledovat údaje o vašem použití a/nebo prohlížení a ukládat tyto údaje v protokolech o použití nebo protokolech webových serverů, které představují záznamy o vaší aktivitě na našich stránkách. Naše servery automaticky elektronicky zachycují a ukládají údaje. Mezi příklady údajů, které můžeme shromažďovat, patří tyto:

Vaše unikátní adresa internetového protokolu

Název vašeho konkrétního poskytovatele internetu

Město, stát a země, z nichž přistupujete na naši webovou stránku

Typ vámi používaného prohlížeče a počítače

Počet odkazů, na které v rámci stránky kliknete

Datum a čas vaší návštěvy

Webová stránka, z které jste na naši stránku přešli

Jednotlivé stránky, které jste si v rámci našeho webu prohlédli

Určitá vyhledávání/dotazy, která provedete prostřednictvím našich produktů a/nebo webových stránek

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím protokolů o použití nebo protokolů webových serverů, nám umožňují spravovat produkty a stránky, analyzovat jejich použití, chránit produkty a/nebo stránky a jejich obsah před nevhodným použitím a zlepšovat pohodlí uživatele.

Cookies

Abychom mohli prostřednictvím našich produktů a stránek nabízet a poskytovat uživatelsky přizpůsobené a osobní služby, můžeme používat soubory cookies k ukládání a sledování vašich údajů.

Soubor cookie je malý textový soubor odeslaný na vaše zařízení, který používáme k uložení omezených údajů o vašem použití produktu nebo webové stránky, Abychom vám mohli poskytnout určité funkce (například umožnění přístupu k přihlášením zabezpečeným oblastem produktů a webu, aniž byste museli opětovně zadávat vaše údaje do formulářů produktu nebo webu) a přizpůsobili vám obsah našeho produktu nebo webových stránek, používáme soubory cookies. Bez souborů cookies by tyto funkce nebyly možné.

Použitím našeho produktu nebo webových stránek souhlasíte s tím, že ve vašem zařízení můžeme umisťovat tyto typy souborů cookies.

Služby třetích stran

Můžeme také používat nástroje pro webovou analytiku poskytované společností Google, Inc. („Google“) nebo jinými podobnými poskytovateli těchto služeb. Nástroje pro webovou analytiku používají prostřednictvím našich produktů nebo webové stránky soubory cookies a shromažďují souhrnné údaje na anonymní bázi o tom, jak uživatelé a návštěvníci používají produkt nebo webovou stránku. Shromážděné údaje nám umožňují komplexně pochopit chování uživatele nebo návštěvníka a pomoci nám zlepšit nabídku našeho produktu nebo webové stránky. Shromažďované údaje jsou používány anonymizovaně, souhrnně a neumožňují osobně identifikovat jakéhokoliv uživatele nebo návštěvníka.

Navíc můžeme také používat nástroje automatizovaného marketingu (na vyžádání můžeme poskytnout konkrétní informace o společnosti). Tyto společnosti používají cookies k vytváření profilů zájmů a činností uživatelů a návštěvníků. Pomocí údajů shromážděných prostřednictvím těchto cookies nabízíme uživatelům a návštěvníkům informace, nové články a reklamu přizpůsobenou jejich konkrétním potřebám a požadavkům.  Údaje jsou shromažďovány na anonymizované bázi, mimo případů, kdy se uživatelé a návštěvníci již dříve u nás zaregistrovali k odebírání marketingových sdělení nebo se následně rozhodnou tak učinit.  V takovém případě nám může sada souborů cookies umožnit identifikaci uživatele nebo návštěvníka. Pokud se u nás návštěvníci zaregistrovali k příjmu marketingových sdělení, používáme nástroje poskytované těmito společnostmi k zasílání cílených marketingových e-mailových zpráv a sledujeme účinnost našich e-mailových kampaní, včetně použití souborů typu gif (webových signálů) v e-mailech.

Cookies používané našimi produkty nebo webovými stránkami máte právo odmítnout nebo zakázat, ale pokud se tak rozhodnete učinit, nebudete mít k dispozici určité funkce. Jelikož se způsob, kterým tak můžete učinit, liší podle daného prohlížeče, doporučujeme vám ohledně dalších informací pročíst si nápovědu vašeho prohlížeče.

Náš e-mail a reklamní sdělení mohou také obsahovat „značky“ typu gif (webové signály), které monitorují výsledky našich e-mailových kampaní. Vypnutí těchto souborů typu gif můžete provést v samotném e-mailu nebo se podívejte do nápovědy vašeho e-mailového klienta.

Respektujeme vaše právo vybrat si, zda soubory cookies a webové signály akceptovat či ne.

Upozorňujeme, že pokud v nastavení vašeho prohlížeče a e-mailu cookies a webové signály nevypnete, bude to znamenat váš souhlas s jejich přijímáním.

Jak MiTek Industries spol.s.r.o chrání osobní údaje, které shromažďuje?

Pro účely ochrany vašich osobních údajů před náhodnou ztrátou a před neoprávněným přístupem, použitím nebo zpřístupněním jsme zavedli příslušná bezpečnostní opatření.  Například jsou některé naše produkty a/nebo webové stránky chráněny technologií „Secure Sockets Layer“ (SSL). Dále také údaje o vás uchováváme v datovém úložišti s omezeným přístupem a vhodným monitorováním a používáme širokou škálu technických bezpečnostních opatření k zabezpečení vašich údajů. Navíc používáme software pro detekování narušení a antivirový software.

Dále také upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme uchovávat a zpracovávat v systémech umístěných mimo zemi vašeho bydliště. Nicméně bez ohledu na místo uchování a zpracování podnikáme příslušné kroky, které zajišťují, že vaše údaje jsou zabezpečeny, což je v souladu se zásadami stanovenými v tomto prohlášení a dále v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů / soukromí.

Předávání osobních údajů do dalších zemí

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru („EHS“) nebo v zemi se zákony na ochranu osobních údajů, můžeme vaše osobní údaje předat do zemí, které nezaručují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země vašeho bydliště. Poskytnutím vašich informací souhlasíte s tímto předáváním. MiTek Industries spol.s.r.o převede osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu uvedeného výše.

Příjemci údajů jsou další společnosti ve skupině MiTek Industries spol.s.r.o a poskytovatelé služeb třetích stran.

Podnikneme patřičné kroky, abychom poskytli přinejmenším odpovídající úroveň zabezpečení všech osobních údajů podle norem stanovených v rámci EHS. Bez ohledu na to, kde máte bydliště, budou vaše údaje zpracovány v souladu s ustanoveními stanovenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Mimo případů uvedených níže nebudeme dalším osobám prodávat, půjčovat nebo pronajímat seznamy adresátů nebo další údaje zákazníků, a dále nebudeme zpřístupňovat vaše osobní údaje nepřidruženým stranám:

Jsou-li údaje shromažďovány z veřejně přístupných zdrojů, mimo jiné včetně webových stránek, firemních adresářů, obchodních rejstříků, veřejně dostupných vládních seznamů, vyhledávacích webů a podobných technologií.

Zástupcům a/nebo dodavatelům, kteří je mohou využívat naším jménem nebo v souvislosti s jejich vztahem s námi (například můžeme využít třetí strany, aby nám pomohly s reklamními kampaněmi).

Vyžaduje-li to zákon v zájmu veřejné bezpečnosti nebo politiky, jak je to nutné v případě převedení našeho obchodního majetku (například pokud nás převezme jiná společnost, nebo pokud budeme v likvidačním řízení během bankrotu), nebo pokud budeme v dobré víře přesvědčeni, že sdílení těchto údajů je nezbytné k ochraně našich práv a majetku.

Podpora produktů a služeb, které nabízíme, je také závislá na některých z našich přidružených společností a některé z našich interních funkcí sdílíme s dalšími společnostmi v rámci MiTek Industries spol.s.r.o. V souladu s tímto prohlášením jsou všechny naše přidružené společnosti povinny chránit důvěrnost všech osobních údajů, ke kterým mají přístup.

Nebudeme sdělovat žádné údaje o vašem použití nepřidruženým třetím stranám, mimo případů nezbytných k vylepšení zážitku z používání produktu, plnění právní dohody mezi vámi a vaším zaměstnavatelem, vedení účtu, součinnost mezi produkty MiTek Industries  spol.s.r.o, vymáhání podmínek použití, plnění našich závazků vůči poskytovatelům obsahu a technologií nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon.

Statistiky použití můžeme také využívat pro účely vývoje a vylepšování produktů.

Váš přístup k některým produktům, službám a obsahu může být chráněn heslem. Doporučujeme vám, abyste svá uživatelská jména a hesla nikomu nesdělovali. Dále vám doporučujeme, abyste se z vašeho produktu, účtu nebo služby na konci každého použití odhlásili. Po skončení práce je také dobré zavřít produktový terminál nebo okno prohlížeče, zejména pokud počítač sdílíte s jinými osobami nebo pokud používáte počítač na veřejném místě.

Jak mohu opravit, pozměnit nebo smazat své osobní údaje a/nebo aktualizovat své preference?

Kdykoliv budete chtít, můžete své osobní údaje pozměnit, aktualizovat nebo smazat. Přejděte do nastavení vašeho profilu u vámi používaného produktu nebo služby. Nebo se obraťte o pomoc na vaše zákaznické centrum.

Vaše preference ohledně e-mailové komunikace týkající se našich produktů, služeb, novinek, zpravodajů a zpráv aktualizujete kliknutím na odkaz centra preferencí, které je k dispozici v každé konkrétní e-mailové zprávě.

V některých zemích, pokud používáte naše produkty a/nebo služby při výkonu svého zaměstnání, vám bude MiTek Industries spol.s.r.o zasílat nevyžádané reklamní e-maily, pouze pokud váš zaměstnavatel udělil souhlas, abyste od MiTek Industries spol.s.r.o dostávali e-mailová sdělení, nebo pokud váš zaměstnavatel udělil MiTek Industries spol.s.r.o souhlas k přímému kontaktování a získání vašeho souhlasu s přijímáním reklamních sdělení.

Otázky?

Pokud si přejete zkontrolovat údaje, které o vás MiTek Industries spol.s.r.o uchovává, nebo pokud máte nějaké otázky nebo obavy související s tímto prohlášením a/nebo našimi zásadami nebo stížnost či spor, zašlete nám e-mail nebo napište na výše uvedenou adresu.

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud dojde k zásadní změně v praxi MiTek Industries spol.s.r.ove vztahu k údajům, zveřejníme změny těchto zásad zde. MiTek Industries spol.s.r.osi vyhrazuje právo kdykoliv změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů, a to zveřejněním aktualizované verze na tomto místě. Veškeré předchozí verze přestanou platit.

Tyto zásady o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne XX roku XXXX.