Firma MITEK INDUSTRIES, spol. s r.o. dodává širokou škálu kotevních prvků jak pro vazníky, tak pro podlahové nosníky a ostatní části dřevostaveb. Tyto kotevní prvky mají certifikaci CE.

Pomocí softwaru Pamir je návrh těchto prvků velice snadný a rychlý. Program jednotlivé kotevní prvky navrhne a vypíše množství jednotlivých prvků včetně hřebíků a svorníků. Potřebné prvky pak už jednoduše můžete objednat v našem E-shopu.

Trámové botky

Trámové botky jsou hlavní montážní prvek pro tvorbu valbových střech a kotvení stropních nosníků na nosné stěny. Trámové botky mohou být otevřené, uzavřené, dělené nebo vcelku.

Úhelníky

Úhelníky jsou nejběžnější spojovací prostředek pro montáž vazníků. Existuje několik základních druhů pro různé varianty použití. Úhelník s kulatými otvory slouží pro montáž vazníků na straně, kde je navržena pevná podpora. Zpravidla se do vazníků kotví konvexními hřebíky a do nosné svislé konstrukce v případě pozednice také konvexními hřebíky, v případě ŽB věnce pak narážecími kotvami. Úhelníky s oválným otvorem slouží jako posuvná podpora pro menší deformace a jsou kotveny svorníkem skrze vazník.

Patky sloupu

Patky sloupu patří k jedněm z nejpočetnějších produktů. V nabídce je velké množství různých tvarů a rozměrů pro neomezené využití.

Systém zavětrování

Zavětrovací systém je nedílnou součástí každé střechy. Pro vazníkové konstrukce je kromě dřevěných zavětrovacích prvků výhodné použít zavětrovací ocelové pásky jako diagonální ztužení horního pasu. Pomocí spojek a napínáků lze docílit velké tuhosti celé střechy a zvětšit tak její odolnost a prodloužit životnost.