Prohlášení společnosti MiTek k onemocnění COVID-19

Tady, ve společnosti MiTek, je pro nás nejdůležitější zdraví a pohoda našich zaměstnanců, odběratelů, dodavatelů a všech rodinných příslušníků.  V rámci bezpečnostních opatření jsme zrušili všechny letecké služební cesty našich zaměstnanců po celém světě a v současné době omezujeme všechny ostatní služební cesty pouze na nevyhnutelné kontakty s odběrateli.

Pokud by nastala potřeba pracovat na dálku, jsou naše technické a softwarové týmy dobře vybaveny, aby mohly Vaší firmě nadále poskytovat podporu z home officu.  Naše vedení nákupu, výroby a distribuce mezitím aktivně spolupracuje s partnery z našeho dodavatelského řetězce na tom, aby stav našich zásob zůstal stabilní a nedošlo k žádným výpadkům v dodávkách produktů.

Budete-li požadovat další informace, obraťte se prosím na místní tým vedení společnosti MiTek.

Stavte s:

MITEK INDUSTRIES, spol. s r.o. byla založena v České republice v roce 1993 a v současné době zastupuje společnost MITEK na trzích v na Slovensku, Ukrajině a také v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu.

Strojní technologie pro výrobu prefabrikovaných konstrukcí je vyvíjena a vyráběna v Čechách a vyváží se do celé Evropy. Také styčníkové desky s prolisovanými trny jsou vyráběny v našem výrobním závodě ve Vyškově.