SERVIS STROJE

  • MM slash DD slash YYYY
  • V případě, že se reklamace (záruční oprava) neprokáže nebo byla vada způsobena úmyslným poškozením, případně bylo poškození způsobeno nedbalostí, neodbornou údržbou nebo neodborným provozováním ze strany Objednatele, jeho zaměstnanců nebo třetích stran, nebude tato reklamace uznána a související náklady budou vyfakturovány dle skutečnosti. Objednatel se zavazuje náklady na základě faktury uhradit. Pro urychlení vyřízení Vaší žádosti o servis či reklamaci zašlete fotografie závady, čísla stroje a součástek na email mitek@mitek.cz nebo je nahrajte do tohoto adresáře na našem úložišti Dropbox. Po nahrání fotek klikněte na odeslat.