Styčníkové desky jsou vhodné jako mechanické upínací prvky pro spoje prefabrikovaných konstrukčních komponentů ze dřeva, u nichž se všechny části nacházejí v jedné rovině. Upínací prvky jsou zinkované ocelové desky s integrálními hřebíky, které jsou zcela zapuštěny do sousedních dřevěných částí.

Správná velikost styčníkových desek a směr upevnění v případě každého specifického spoje a aplikace, musí být stanovena na základě statického výpočtu.

GNA20-MIT
  GNA20-MIT

 • Nejpoužívanější styčníková deska.
 • Je vhodná nejen pro střešní či bednící vazníky, ale také pro konstrukce obalů a beden.
 • Lisovatelná stolovými lisy, C-lisy i válcovacím lisem.
     
 

MIT-T150

 • Styčníková deska určená pro více namáhané spoje.
 • Je určena pro výrobu střešních a bednících vazníků.
 • Lisovatelná stolovými lisy i C-lisem.
     
 
M14_H230
 

M14 

 • Styčníková deska, která je schopná přenést vysoké zatížení.
 • Používá se především v délkových spojích dolních pasů.
 • Lisovatelná stolovými lisy i C-lisem.

   
FSP14_H230
 

FSP14

 • Deska se skládá ze dvou zón, jedna zóna má prolisované trny a v druhé polovině jsou předvrtané otvory pro vruty či hřebíky
 • Používá se ke spojení dělených vazníků přímo na stavbě.
 • Lisovatelná stolovými lisy i C-lisem.


Prohlášení o vlastnostech k jednotlivým deskám můžete stáhnout v DOWNLOAD -> CERTIFIKÁTY.